Vize

Aby tady naše děti chtěly žít

Pro Radima Passera je charakteristické plánování. Nejen díky jeho pracovní vytíženosti, ale i díky podnikáním vypěstované schopnosti vidět věci v širších souvislostech a v dlouhodobých horizontech.

1.

Dopravní iniciace ČR 2038

Společně se svým týmem stál u zrodu Dopravní iniciace ČR 2038. Jedná se o novou koncepci řešení dopravní infrastruktury v naší zemi. Navržená koncepce svým pojetím dobudování 1239 km dálnic a 1356 km rychlostních silnic, vysokorychlostních železnic a rozšíření sítě metra v Praze o 84 km včetně jeho zefektivnění a propojení s příměstskou železnicí může výrazně přispět k rozvoji regionů, odstranění dopravního přetížení Prahy i okolí a posílení výkonu celé ekonomiky ČR.

2.

Rozvoj staveb pro republiku bohatší

„Přál bych si, aby zde moji synové jednou chtěli žít“, říká Radim Passer v souvislosti s další iniciací, která byla představena ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, za účasti paní ministryně Dostálové. Iniciace se snaží upozornit na nutnost stavebního rozvoje České republiky a potřebu změny postoje společnosti k výstavbě jako takové. Tato iniciace přibližuje široké veřejnosti výsledky expertních studií, z nichž vyplývá, jak rozsáhlý pozitivní přínos má výstavba budov pro státní rozpočet i rozvoj ekonomiky jako takové.

Příkladem může být skutečnost, že z každé utracené koruny při výstavbě budov získává státní rozpočet, potažmo občané, až 76 %. Nebo také, že z pronájmu kancelářských budov společnost bohatne 4x více, než získá samotný pronajímatel. Rozvoj výstavby navíc vytváří nová dočasná i trvalá pracovní místa a generuje prostředky pro zlepšení kvality života ve svém okolí i mimo něj.

Slogan iniciace „Když staví soused, bohatneš i ty“ proto zcela vystihuje podstatu sdělení, které se ve prospěch společnosti snaží Radim Passer šířit.