Práce

Když staví soused, bohatneš i ty

Radim passer - prace predrevolucni

Podnikavá
předrevoluční léta

Radim Passer započal své podnikatelské aktivity v době svého mládí. Již koncem osmdesátých let, když mu bylo necelých 10.000 dnů (jak s nadsázkou rád říká), bez svolení komunistických úřadů začal obchodovat s produkty ze zemí RVHP a nabízel je obyvatelům ze zemí OECD. Dařilo se a po nějaké době tak ušetřil peníze na svůj první šetrný automobil značky Volha kombi s kombinovanou spotřebou 10 l/10 km.

30 let skutečného podnikání

Opravdové podnikání ale započal v roce 1991. Z počátku se zabýval obchodováním s nemovitostmi a rekonstrukcemi obytných budov v centrální části Prahy a od druhé poloviny „devadesátek“ se věnoval životnímu projektu na pražské Brumlovce.

Radim passer - prace podnikani 1
Radim passer - prace podnikani 2

Od roku 2000 se rozvoj developerských aktivit zrychlil. V letech konjunktury 2000 až 2007 společnost úspěšně dokončila, pronajala a prodala 9 administrativních budov na Brumlovce. Dalším posunem v zaměření společnosti se stal „neúspěšný“ prodej budovy Filadelfie ještě v době doznívající morálně-finanční krize v roce 2012. Tehdejší situace na trhu přispěla k tomu, že se Filadelfie nakonec stala vlastním investičním produktem. Z původně urbanisticko-developerské společnosti se tak začala stávat i společnost investiční, která se rozhodla nakupovat zpět i všechny další budovy na Brumlovce, jenž dříve prodala.

Radim passer - prace podnikani 3
Radim passer - prace podnikani 4
Radim passer - prace podnikani 5

Po třiceti letech podnikání si koncern PASSERINVEST GROUP v oblasti developmentu a investic vybudoval pozici seriózního a uznávaného hráče na českém trhu. Dnes, převážně již ve vlastních budovách, poskytuje zázemí mnohým tuzemským i zahraničním lídrům ve svých oborech, jakými jsou např. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, MONETA Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.

Radim-passer-brumlovka

Jak jde podnikání dohromady s vírou?

Pro Radima Passera je podnikání s vírou neoddělitelně spojeno na mnoha úrovních. Např. k rozhodnutí o zpětném kupování již prodaných budov dospěl po třídenním půstu a modlitbách, kdy v roce 2013 prosil Pána Boha o moudrost při dalším směřování společnosti na konci tehdejší hospodářské krize.

Víra se ale neprojevuje „pouze“ ve velkých rozhodnutích, ale především v každodenním životě. Pokud je v kanceláři, den začíná krátkými modlitbami s dalšími věřícími kolegy ve firmě. Principy, které poznal z Bible, se snaží uplatňovat ve svém soukromém i pracovním životě. Patří mezi ně např. odpovědnost a spolehlivost, čestnost a férovost a řada dalších. 

Radim passer - prace bohatstvi a vira

Bohatství a víra

Radim Passer si uvědomuje, že ultimativním vlastníkem všeho je Hospodin. Proto se považuje za správce majetku, který mu byl Pánem Bohem dočasně propůjčen. S majetkem nakládá právě s tímto vědomím. Ze svých příjmů finančně podporuje množství aktivit – nejčastěji prostřednictvím své neziskové organizace Maranatha. To vše nad rámec sekulárních daní a církevních desátků, jež slouží především k tomu, aby jimi mohlo být financováno Boží dílo zvěstování evangelia.

Péče o prostředí

Vědomí toho, že jsme jako děti milujícího Boha zodpovědní za život a za prostředí, které pro nás dobrotivý Bůh vytvořil, ovlivňuje vztah Radima Passera nejen k sobě samému a k druhým lidem, ale také k prostředí, ve kterém působí.

Radim passer - prace prostredi 1
Radim passer - prace prostredi 2

Tento životní postoj se proto promítá i do jeho pracovních projektů. Příkladem může být jak životní dílo Brumlovka, tak rozbíhající se projekt na pražských Roztylech a také obec Štětkovice na Sedlčansku. Ve všech těchto místech usiluje o spojení architektury, estetiky a velkorysosti v práci se zelení, vodními prvky a veřejným prostorem.

Radim passer - prace prostredi 3

Péče zdraví

Radim Passer vnímá, že Pán Bůh nám nabízí komplexní pohled na celistvé lidské zdraví. Jeho nejdůležitější součástí je biblické zdraví duchovní, které člověka směřuje k věčnosti a vytváří základ i pro zbývající dvě složky – zdraví duševní a fyzické.

Radim passer - prace zdravi 1

Balance club Brumlovka

Na podporu pohybu a relaxace založil Balance club Brumlovka, unikátní wellness a fitness klub, který patří mezi evropskou špičku ve své oblasti.

Program NEWSTART

V rámci celistvého zdraví je celosvětově nejpokročilejším projektem program „NEWSTART“, který navazuje na Ježíšovy zdravotní pokyny zjevené lidem na přelomu 19. a 20. století skrze prorockou službu Ellen Whiteové. Tato doporučení založená na biblických principech jsou dnes bezezbytku potvrzována moderní vědeckou medicínou. Jejich hlavní přínos spočívá v tom, že mohou pomoci vyřešit mnoho zdravotních problémů skrze jednoduše aplikovatelné rady.

Týkají se především stravy, ale také pohybu a dalších dobrých životních návyků. Radim Passer se proto stal v roce 2001 vegetariánem a mimo jiné založil vegetariánskou restauraci a obchod se zdravou výživou na pražské Brumlovce.