Víra

Hlavní smysl života nalezen

Rozhodnutí

Radim Passer přijal do svého života Pána Ježíše Krista v roce 1998. Pro svůj osobní i pracovní život tím získal nejlepšího průvodce. I po dekádách toto své rozhodnutí vnímá jako zdaleka nejdůležitější a nejlepší, které ve svém životě učinil.

Osoba Ježíše Krista pro něj znamená osobního Přítele, Zachránce i Stvořitele a víra mu do jeho života přináší pokoj a naději přesahující hranici našich životů.

Tato naděje pramení z Božích zaslíbení, která každého, kdo jim uvěří, ubezpečují o tom, že tento život nemusí být to poslední, co nás čeká a že Pán Bůh pro lidstvo chystá nový svět, naplněný láskou, pokojem a radostí.

Radim passer - vira rozhodnuti

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

J 14,1-3

Čemu věří

Za kritérium pro svou víru považuje Radim Passer Bibli, o které věří, že je Božím dopisem pro lidstvo.

Na počátku své duchovní cesty se po studiu Bible rozhodl křtem připojit k celosvětové Církvi adventistů sedmého dne. Z biblických proroctví si ověřil, že tato církev je Pánem Bohem povolána k tomu, aby celý svět připravila na opětovný příchod Pána Ježíše Krista. Ten svým návratem na tuto Zem ukončí dějiny hříchu a zla, naplněné bolestí a zkázou, a nastolí své věčné království lásky a spravedlnosti postavené na principech nesobecké služby a lásky.

Radim passer - víra - tm

Šíření naděje

Přáním Radima Passera bylo rozdělit se o tuto úžasnou naději s co největším množstvím lidí.

Proto v roce 2002 založil křesťanskou organizaci Maranatha. Kromě svého hlavního poslání, kterým je šíření evangelia, Maranatha také podporuje sociální a humanitární aktivity, vzdělávání a zdravý životní styl. Za dobu své existence mohla realizovat a také se podílet na mnoha křesťanských projektech ve více jak 50 zemích celého světa.

Radim passer - vira nadeje
Radim passer - vira jezis tva nadeje

Ježíš – tvá naděje

Přednáškové série

Radim Passer také sám přednáší a dělí se tak o svou víru s dalšími lidmi. Tyto přednáškové série jsou určené jak pro širokou veřejnost aktuálně pod názvem „Ježíš – tvá naděje“, tak pro lidi z podnikatelského prostředí a z prostředí veřejného života s názvem „Ježíš – naděje i pro majetné a vlivné“.

Založení školy a sborů

Na podporu aktivit sborových společenství Církve adventistů sedmého dne postavil na pražské Brumlovce budovu Společenského centra Bethany a dále modlitebny ve Štětkovicích a v Sedlčanech. Budova modlitebny v Sedlčanech získala titul v soutěži Stavba roku 2020.

Přáním Radima Passera bylo také podpořit vzdělání a výchovu podle biblických principů. Proto založil ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne nejdříve mateřskou a základní a následně i střední školu Elijáš.

Radim-passer-modlitebna-sedlcany

Dokument Maranatha 15 let