Proč iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší?

Passerinvest Group stojí za vznikem iniciace, jíž se snaží upozornit na nutnost stavebního rozvoje České republiky a potřebu změny postoje společnosti k výstavbě. Touto iniciací s názvem „Rozvoj staveb pro republiku bohatší“ přibližuje široké veřejnosti výsledky expertních studií, z nichž vyplývá, jak rozsáhlý pozitivní přínos má výstavba budov pro státní rozpočet i rozvoj ekonomiky jako takové. Rozvoj výstavby navíc vytváří nová dočasná i trvalá pracovní místa a generuje prostředky pro zlepšení kvality života ve svém okolí i mimo něj. Iniciace byla poprvé představena na konferenci „Když staví soused, bohatneš i ty“, která proběhla ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) 25. června 2021 v prostorách nové budovy  Národního muzea v Praze. Vystoupila zde i paní ministryně Klára Dostálová s neméně důležitým tématem týkajícím se nového stavebního zákona, který by měl zkrátit a zjednodušit proces výstavby všem občanům, stejně jako definovat jasné parametry pro výstavbu projektů bez rozdílu velikosti.

Placeholder-wide

Radim Passer o iniciaci

V naší práci se téměř třicet let věnujeme kvalitnímu městskému urbanismu, rozvoji staveb a veřejného prostoru, rekultivaci zeleně i zdravému přístupu k životu z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. Přestože je hezké a fungující město vepsané do naší firemní DNA, neustále se setkáváme se zkratkovitým a populistickým výkladem výstavby jako byznysu, kde developer zdražuje bydlení, vydělává nehorázné prostředky, ničí životní prostředí atd. My si však uvědomujeme nebezpečí, že s touto rétorikou směřuje naše země přinejlepším mezi druhořadé evropské státy. Pokud se na téma developmentu podíváme objektivně a do větší hloubky, zjistíme, že bez rozvoje staveb, potažmo rozvoje měst a obcí, jako národ jen chudneme, a to nejen ekonomicky. Pro nás není obava ze směřování naší země k úpadku vůbec nová. Vedla nás již k přípravě nové koncepce řešení dopravní infrastruktury, kterou jsme představili v Dopravní iniciaci v červnu 2017, a na kterou navazujeme iniciací Rozvoj staveb pro republiku bohatší. Ta má být impulsem pro nutnou diskuzi na téma stejně palčivé, jako je dopravní infrastruktura. Oslovili jsme ke spolupráci renomované mezinárodní poradenské firmy, oborové autority, díky nimž vznikly dvě nezávislé studie. Po jejich dokončení nás samotné překvapilo, jak výrazné jsou výsledky ve prospěch společnosti a jak neuvěřitelně moc chudneme jako celý národ, když výstavbě z aktivistických důvodů bráníme. Věříme, že se díky seznámení veřejnosti s iniciací podaří zvýšit povědomí o stavbách jako požehnání pro celou společnost, jelikož jsou v podstatě takovým pomyslným perpetuum mobile ekonomiky, a tudíž prosperity,“ podotýká k nové iniciaci Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.

Každá investovaná koruna přináší 76 % do rozpočtu státu

Z nové stavební iniciace, která byla široké veřejnosti představena na konferenci „Když staví soused, bohatneš i ty“ pořádané ve spolupráci s MMR, vyplývá, že každá stavba významnou měrou přispívá do státního rozpočtu, a napomáhá tak posilování ekonomiky. Z každé investované koruny totiž díky multiplikaci doputuje bezmála 76 % do státního rozpočtu, tedy z každé investované tisícikoruny do výstavby budov státní rozpočet „zbohatne“ o 760 Kč. Mimo to výstavba generuje nové pracovní úvazky, a to nejen v průběhu, ale i po svém dokončení. Tím ale funkce stavby jako generátoru bohatství společnosti nekončí. Například po uvedení kancelářské budovy do chodu stát získává ročně do státního rozpočtu bezmála 4x tolik prostředků, než vybere pronajímatel na nájmu. Státu tak každoročně putuje bezmála 20 tis. Kč z každého m2 moderní kancelářské budovy v Praze. Pro představu, jen moderní kancelářské budovy na území Prahy vyprodukují tímto algoritmem každý rok bezmála 70 mld. Kč do státního rozpočtu, což je suma, která dokáže hravě pokrýt až 85 % rozpočtu Prahy.

Například malá kancelářská budova o velikosti 2 500 m2 vytvoří během výstavby 104 plných pracovních úvazků a po jejím dokončení přibude napříč trhem trvale 97 nových pracovních úvazků. Takováto budova ročně „vygeneruje“ díky multiplikaci až 47 mil. Kč do státního rozpočtu, což pokryje například měsíční plat 767 zdravotních sester. Velká kancelářská budova (20 000 m2) přinese do rozpočtu přirozeně víc. Díky ní doputují každý rok do státního rozpočtu prostředky schopné pokrýt měsíční plat 8 227 učitelů na základních školách.

Velmi důležitým bodem pro budoucí rozvoj České republiky, a je to třeba zmínit i v souvislostí s touto iniciací, je přijetí nového stavebního zákona.