Jak již zmíněný úvod napovídá, zamyšlení se věnuje souvislostem mezi aktuálními událostmi a biblickými proroctvími.

Milí přátelé, už dva roky jsme prožili s nepříjemnou a otravnou pandemií a nějaký čas jsem se snažil naivně přesvědčit sám sebe, že se jedná o nešťastnou náhodu: buď nešťastný únik z čínského trhu, nebo nešťastný únik z čínské laboratoře. Od léta 2021 jsem však skálopevně přesvědčen, že se o náhodu nejedná, že se jedná o záměr. A mám pro to, dle svého přesvědčení a znalostí, jednoznačný byť nepřímý důkaz. A víte, jak znějí ta dvě slova toho důkazu? Green Deal, neboli Zelená dohoda.

Radim Passer tuto myšlenku vysvětluje a doplňuje o další postřehy ve světle názvu: Můžeme porozumět dění ve světě?